Ripollet Sardanista 15/06/2012

Ripollet Sardanista. Featured Image

1. “Batecs del poble” d’Enric Riera i Bolasell, per la cobla Ciutat de Terrassa

2. “Jordi, l’hereu Meraldes”, de Maria-Teresa Monclús i Marquès, per la cobla Ciutat de Girona

3. “Sant Joan, vila estimada”, lletra de Joan Alegret Güell i música de Maria-Teresa Monclús Marquès, per la cobla Ciutat de Girona i la soprano Àngels Miró

4. “La sardana de la rosa” de Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando, per la cobla Principal de la Bisbal

5. “El saltiró de la cardina”, lletra de Josep-Maria Francès Ladrón de Guevara i música de Vicenç Bou Geli, pel cantant Emili Vendrell acompanyat d’orquestra de cambra

6. “El saltiró de la cardina”, ídem, per la cantant Salomé acompanyada d’orquestra de ball

7. “Sóc d’Hospitalet” de Jaume Ventura i Tort, per la cobla Mediterrània