Espai Vital 15/05/2013

Espai Vital .Featured Image

Espai vital es un programa dedicat a les persones amb discapacitat o malaltia crónica pero fet per tothom. En aquest programa comptem amb la presencia de Eduart penyalbert amb ell parlem de la taza solidaria, escoltem la roda informativa i un papítol de El món groc i parlem del dia mundial de la fibromialgia i la síndrome de la fatiga crónica.

Escoltem l’espai de psicologia amb la preséncia als nostres estudis del psicóleg Jaume Guinot.

Finalitzem el programa amb la música de Joan Miquel Oliver.