Marta López, coordinadora de “Els Pastorets”, i Mònica López, directora artística d’Amics del Teatre

Marta López, coordinadora de “Els Pastorets”, i Mònica López, directora artística d’Amics del Teatre

Marta López, coordinadora de “Els Pastorets”, i Mònica López, directora artística d’Amics del Teatre